Duurzame wijkinitiatieven versterken

"Bewoners moeten worden betrokken in de energietransitie, daar is iedereen het over eens. Maar we worstelen nog allemaal met de vraag hoe. Ondertussen neemt het aantal spontane bewonersinitiatieven snel toe. Zijn dit de gezochte partners in de lokale energietransitie?"

De lessen die Arnhem leerde als partner in het EU Interregproject Climate Active Neighourhoods (2016-2019) vormen het startpunt van het programma. 

De volgende vragen staan centraal:

  • Hoe kunnen wijkinitiatieven bewoners een heldere stem geven in de lokale energietransitie?
  • Welke kennis en vaardigheden zijn daarvoor cruciaal?
  • Hoe kunnen initiatiefarme wijken worden gemobiliseerd?
  • En hoe kan partnerschap van gemeente en wijkinitiatieven ingepast worden in de lokale democratie?

Vertegenwoordigers van gemeenten en lokale initiatieven, energiecoöperaties, intermediairs, onderzoekers en opinieleiders gaan samen met deze vragen aan de slag. Na een korte plenaire inleiding volgt het programma drie parallelle sporen, ieder met een eigen ‘spoortrekker’: 

  1. Professionalisering van wijkinitiatieven – spoortrekker Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland). O.a. over de potentie van wijkinitiatieven, kennis, capaciteit en ondersteuningsstructuren.
  2. Mobiliseren van complexe wijken – spoortrekker Anke van Hal (NyenrodeUniversity). O.a. over verrassende invalshoeken om wijken in beweging te brengen.
  3. Inbedden wijkinitiatieven in lokaal bestuur en democratie – spoortrekker. Henk-Jan Bierling (Platform31). O.a. over de potentie, organisatie en kosten van participatieve democratie.

Opgeven voor deze werkconferentie kan door het registratieformulier in te vullen.