Unieke kennisbank van en voor Gelderse energiecoöperaties

De VECG vertegenwoordigt 30 van de ruim 50 Gelderse energiecoöperaties die werken aan de vergroting van hun professionele slagkracht. Deze lokale coöperaties willen versnelling bereiken in de transitie naar duurzame energie. Dat doet de vereniging door kennis te delen en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

Inhuren

Een belangrijk instrument voor versnelling en professionalisering is de kennisbank. De specialisten die bij de projecten van de energiecoöperaties waren betrokken, kunnen worden ingehuurd. Daarbij is de afspraak dat 15 procent van de omzet van de werkzaamheden afgedragen wordt aan de coöperatie waar de specialist bij is aangesloten.

Documenten

Daarnaast bevat de kennisbank documenten ter ondersteuning van projecten. Denk hierbij aan voorbeeldcontracten, statuten, businessmodellen en rekenmodellen. Deze informatie is gratis beschikbaar voor allen die lid zijn van de aangesloten coöperaties.

Versnellingcheques

Een document lezen, brengt je verder, maar de specialist met ervaring direct betrekken, versnelt een nieuw project aanzienlijk. Hiervoor heeft de VECG versnellingcheques in het leven geroepen. Een specialist kan via de kennisbank voor zes uur gratis worden ingehuurd. Leden van aangesloten coöperaties kunnen via de VECG website een toegangscode aanvragen.

Meer informatie op www.vecg.nl/kennisdeling.