Kennisdeling via onze expertisepool

De VECG heeft een kennisbank waar alle leden van organisaties die lid zijn van de VECG toegang toe kunnen krijgen.

In de kennisbank zijn projecten opgenomen die de coöperaties hebben uitgevoerd, zijn CV’s van betrokken specialisten te vinden en kunnen versnellingscheques aangevraagd worden voor kennisoverdracht tussen coöperaties. De kennisbank bevat ook een schat aan informatie over de verschillende thema’s, zoals voorbeeldcontracten en achtergrond documenten.

Is jouw organisatie lid van de VECG en wil jij ook toegang?
 

Meld je aan

Basiscursussen

De VECG biedt in 2018 een cursusprogramma aan voor nieuwkomers binnen de coöperatieve energiebeweging. Doel is om de basisprincipes per thema onder de knie te krijgen. Daarna kan worden doorgestroomd naar de Werkplaatsen waar de praktijkkennis wordt gedeeld en vergroot.

 

Werkplaatsen

De VECG organiseert Werkplaatsen. De harde werkers in de praktijk van de eigen lokale energie-initiatieven, wisselen tijdens de Werkplaatsen kennis en ervaringen uit. De Thematrekkers dragen zorg voor een stevig programma waarmee de lokale projecten direct hun voordeel kunnen doen. 

In 2018 worden de Werkplaatsen Zon, Wind, Energiebesparing, Elektrische deelmobiliteit en Ondersteunende diensten op dezelfde dag gehouden. Ze worden voorafgegaan door een themabijeenkomst die voor alle deelnemers interessant is.