Over ons

De VECG is in september 2015 opgericht en komt voort uit een Community of Practice gestart door de provincie Gelderland. Door de lokale Gelderse energie-initiatieven een platform te geven, kunnen we uitgroeien tot een professonele coöperatieve energiebeweging. In alle hoeken en gaten van Gelderland zetten vrijwilligers en zzp-ers zich in voor een snelle energietransitie. Met oog voor burgerparticipatie en betaalbaarheid bij de omslag naar duurzame energie. 

Uitvoeringsteam en bestuur zorgen voor planning en voorbereiding van de activiteiten. 

De coöperaties van VECG

De leden van de VECG zijn over heel Gelderland verspreid. Allen streven een snelle transitie naar duurzame energie op lokaal niveau na voor en door bewoners. Door zich aan te sluiten bij de VECG kunnen vertegenwoordigers van coöperaties nog beter gebruik maken van de expertise en praktijkkennis die elders in de provincie wordt opgedaan. We werken voortdurend aan professionalisering en businessmodellen voor lokale energie-initiatieven. 

 

VECG Blogt

Thematrekkers van VECG

De VECG organiseert vijf Werkplaatsen waar kennis en ervaringen van projecten onderling worden gedeeld. De Werkplaatsen zijn bedoeld voor de mensen die binnen de eigen organisatie een project trekken. De Thematrekkers faciliteren de onderlinge uitwisseling van informatie. De Werkplaatsen Zon, Wind en Energiebesparing zijn sinds 2012 actief als onderdeel van het Gelders Energie Akkoord. De Werkplaatsen Elektrische deelmobiliteit en Ondersteunende diensten zijn in 2017 toegevoegd.