De coöperaties van VECG

De leden van de VECG zijn over heel Gelderland verspreid. Allen streven een snelle transitie naar duurzame energie op lokaal niveau na voor en door bewoners. Door zich aan te sluiten bij de VECG kunnen vertegenwoordigers van coöperaties nog beter gebruik maken van de expertise en praktijkkennis die elders in de provincie wordt opgedaan. We werken voortdurend aan professionalisering en businessmodellen voor lokale energie-initiatieven.