Thematrekkers van VECG

De VECG organiseert vijf Werkplaatsen waar kennis en ervaringen van projecten onderling worden gedeeld. De Werkplaatsen zijn bedoeld voor de mensen die binnen de eigen organisatie een project trekken. De Thematrekkers faciliteren de onderlinge uitwisseling van informatie. De Werkplaatsen Zon, Wind en Energiebesparing zijn sinds 2012 actief als onderdeel van het Gelders Energie Akkoord. De Werkplaatsen Elektrische deelmobiliteit en Ondersteunende diensten zijn in 2017 toegevoegd. 

De thematrekkers zorgen steeds weer voor een gedegen programma en verslaglegging van de Werkplaatsen en het beschikbaar stellen van documentatie. Het leidt tot snellere uitwisseling van elkaars expertise en versterking van elkaars activiteiten.