Welkom bij EnergieSamen Gelderland / VECG

EnergieSamen Gelderland*

De groei van het aantal energiecoöperaties in Nederland is niet meer te stoppen. In 2018 groeide de lokale energiebeweging naar 484 coöperaties (400 voor 2018). In Gelderland zijn 35 van de 61 lokale energie initiatieven lid van EnergieSamen Gelderland. 

We vertegenwoordigen Gelderse energiecoöperaties die werken aan de vergroting van hun professionele slagkracht. Zo willen we versnelling bereiken in de transitie naar duurzame energie. Dat doen we door kennisdeling mogelijk te maken en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. We gaan innovatieve vormen van samenwerking aan met marktpartijen en overheid. Wij werken aan energiebesparing en lokale opwek van duurzame energie, in gang gezet en gedragen door bewoners zelf.

Werkplaatsen

Centraal staan de Werkplaatsen rondom de thema's: zon, wind, energiebesparing, elektrische (deel)mobiliteit en ondersteunende diensten. Binnen deze netwerken wordt actief gewerkt aan kennisdeling en -vergroting. Deelnemers zijn zelf actief in lokale energieprojecten en kunnen de kennis direct in de praktijk toepassen. Zo kunnen initiatieven een vliegende (door)start maken.

Voor nieuwkomers binnen de coöperatieve energiebeweging wordt een scholingstraject ontwikkeld. Daarnaast testen we een systeem uit met 'kennisvouchers'. Coöperaties stellen elkaars professionals 'beschikbaar' en creëren daarmee tevens een verdienmodel.

*De leden van VECG kozen in 2019 voor een nieuwe naam: Energie Samen Gelderland.